Kabardian Books

NT kab Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kabardian

Genesis (1. Mose)

Новый Завет и Бытие

 

Luka türk, kab PDF

Luke

 

Сыт сэ дунейм сыщIытетыр?

Apg türk, kab

 

 

 

 

 

 

 

PDF

Acts

Marsh Was denkst kab

 

 

 

PDF

 

 

 

 

ЛIахэм къахэтэджкIыжам дауэ уеплъырэ? Der Auferstandene Kab

Busch kab

 

 

 

 

PDF

 

 

 

Сыт дэ дыщIэпсэур? Busch

Kinderbibel Kristensen kab

 

 

 

PDF

 

 

 

 

Библием щыщ хъыбархэр dankab

Warren kab

 

 

 

PDF

 

 

 

 

Дунейм сыт тетхынур? Der Sinn Kab

Бегъымбар Мусэ япэ тхылъ Genesis Kab

Penney kab PDF

Пасэрей зэгурыIуэнымрэ Хъыбарыфымрэ Penney Kab

IBT Bibel kab

 

 

 

 

 

 

PDF

 

Sabij-Biblie-1 IBT Kinderbibel 1

IBT Bibel kabPDF

Sabij-Biblie-2 IBT Kinderbibel 2

Taylor kab

 

 

 

 

 

PDF

 

 

Sabijxem-yashen-xueir Taylor Was Kinder über Gott Kab

Deckblatt kab_new

 

 

 

 

 

PDF

 

 

Miller: ФIэщхъуныгъэм и гъуэгу

 

 

Roy Ohne Gott, kab

 

 

 

 

 

PDF

 

 

Thenshu-duneim Ohne Gott Kab

Тото Toto Kab